Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Belgien

Belgien – officielt Kongedømmet Belgien – er et land i Vesteuropa, der grænser til Holland i nord, Tyskland mod øst, Luxembourg mod sydøst og Frankrig mod sydvest og endelig mod Nordsøen mod nordvest. Landet er arealmæssigt 30.528 kvadratkilometer stort og har en befolkning på 11.4 millioner indbyggere. Hovedstaden er Bruxelles, mens andre større byer er Antwerpen, Gent, Charleroi og Liége. 

Den suveræne stat Belgien er et føderalt konstitutionelt monarki med et parlamentaristisk system. Landets institutionelle organisation er komplekst struktureret omkring både regionale og sproglige tilhørsforhold. Belgien er inddelt i tre meget autonome regioner: Region Flandern i Flandern mod nord, Region Vallonien i syd og hovedstadsregionen Bruxelles centralt i landet. 

Belgien er hjemsted for to store sproglige samfund: det hollandsk-talende – overvejende flamske samfund – der udgør 59% af landets befolkning, og det fransktalende samfund, der udgør omkring 40% af alle belgiere. Dertil kommer et lille tysktalende samfund, som udgør omkring 1% af landets befolkning i den østligste del af landet koncentreret omkring byen Eupen. Hovedstadsregionen Bruxelles er officielt set tosproglig, omend fransk er det klart mest dominerende sprog i befolkningen. Belgiens sproglige forskellighed og politiske konflikter afspejles i landets politiske historie og i et komplekst system for regeringsførelse, der består af hele seks regeringer. 

Historisk var Belgien en del af området kendt som Nederlandene – et område, der var lidt større end dagens område Benelux, som også medtog det nordlige Frankrig og det vestligste Tyskland. Navnet kommer fra det latinske Belgica, der har taget sit navn efter den romerske provins Gallia Belgica. Fra slutningen af middelalderen og indtil det 17. århundrede var området, hvor Belgien ligger, et blomstrende og kosmopolitisk center for handel og kultur. I de seneste 500 år har området også mange gange lagt grund til utallige krige mellem Europas stormagter, hvilket har givet det navnet Europas Slagmark – hvilket igen fik ny aktualitet med de to verdenskrige. Landet opstod i 1830 efter den belgiske revolution, da det løsrev sig fra kongeriget Nederlandene. 


Den Industrielle revolution fik stor betydning for landet, og omkring århundredskiftet var det ydermere en betragtelig kolonimagt i Afrika. Den sidste halvdel af det 20. århundrede har været præget af en del af de øgede konflikter mellem de flamsk- og fransktalende befolkningsandele, hvilket har rod i forskelligheder i sprog og kultur samt i betragtelige økonomiske forskelle mellem Flandern og Vallonien. Denne vedvarende modstilling har ført til en lang række vidtgående reformer, der har omdannet landet fra en enhedsstat til en føderalstat i perioden 1970-93. På trods af reformerne er spændingerne imellem grupperne vedblevet og endda forøget; særligt flamlænderne har søgt om øget separatisme, og i forlængelse af parlamentsvalget i juni 2018 var man 18 måneder om at danne regering i Belgien – en verdensrekord. Arbejdsløsheden i Vallonien er over dobbelt så høj som i Flandern. 

Belgien er et af de seks lande, der var med til at stifte den Europæiske Union og huser det officielle sæde for den Europæiske Kommission, Europarådet og Rådet for den Europæiske Union såvel som sædet for Europa-Parlamentet i landets hovedstad Bruxelles. Belgien har endvidere været med til at grundlægge Eurozonen, NATO, OECD, WTO samt Benelux og Schengen. Bruxelles huser en lang række hovedkontorer for EU samt NATO´s hovedkvarter. 


Belgiens flag. Fra wikipedia

Statistik om Kongeriget Belgien

Belgiens motto er Enhed gør Stærk. (Holland: Eendracht maakt Macht og Fransk: L´Union fait la force). Landets hovedstad er Bruxelles der samtidig også den største by i landet. Belgiens nationalmelodi hedder La Brabanconne. Sprogene er flamsk (hollandsk), fransk og tysk. 60.7% er kristne, hvor de overvejende er romersk-katolske. 32% er ikke religiøse. 5.2% er muslimer og 2.1% udgør andre religioner. Landets er et Føderalt parlamentarisk Konstitutionelt Monarki. Det blev erklæret selvstændigt den 4.oktober 1830 og anerkendt som et sådant 19.april 1839. Belgiens areal er 30.528 kvadratkilometer. Der bor 11.4 millioner indbyggere i landet (2018).

Belgiens våbenskjold. Fra: wikipedia

Belgiens Historie kort fortalt – Før selvstændigheden

Navnet Belgien er afledt af Gallia Belgica en romersk provins i den nordligste del af Gallien, der før den romerske invasion i år 100 før vor tidsregning var befolket af Belgae der var en blanding af keltiske og germanske folk. I det 5.århundrede begyndte en gradvis indvandring af frankisk tyske stammer, hvilket var med til at gøre området en del af de Merovingiske konger. I det 8.århundrede skete der en ændring i magten i de frankiske riger og istedet opstod det Karolingiske Rige.

Ved Traktaten i Verdun i 843 blev området delt i Mellemfranken og Vestfranken, hvor førstnævnte overvejende skulle blive del af det Hellige Romerske Rige og sidstnævnte overvejende blive en del af Frankrig igennem Middelalderen dog i form af fyrstendømmer og hertugdømmer og deslige.

Mange af disse fyrstendømmer blev forenet under de Burgundiske Nederlande i det 14. og 15.århundrede. Kejser Karl V. udvidede personalunionen af de 17 Provinser i 1540´erne og med den Pragmatiske Sanktion af 1549 gjorde han dagens Belgien, Holland, Luxembourg til et udeleligt sammenhængende område og tog samtidig magten over fyrstebisperne i Liége.

Karl V. var selv født i dagens Belgien. Han forenede Nederlandene i 1549 men kort tid derefter smuldrede området som følge af religionskrige. Maleri af Titian. Kilde: wikipedia

Firsårskrigen 1568-1648 delte Nederlandene i de nordlige Forenede Nederlande og i de Sydlige Nederlande. Sidstnævnte blev regeret af først de Spanske Nederlande og siden af de Østrigske Habsburgere og udgjorde det meste af dagens moderne Belgien. I det 17. og 18.århundrede var området gentagne gange ramme om de fransk-spanske krige og de fransk-østrigske krige.

I årenen 1793-95 erobrede Frankrigs revolutionshær området og annekterede områder der aldrig havde tilhørt Habsburg og blev del af den Franske Første Republik, hvilket afsluttede Østrigsk herredømme. Napoleonskrigene sluttede med Frankrigs endelige nederlag ved Waterloo og oprettelsen af det Forenede Kongerige Nederlandene hvor dagens Belgien og Holland var under samme stat.

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.