Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe var tysk digter og naturforsker. Han gælder som en af de mest betydningsfulde for at bringe tysk digtning frem. Han blev født den 28. august 1749 i Frankfurt am Main og døde 22. marts 1832 i Weimar.

Goethe stammede fra en borgerlig anset familie. Hans morfar var byens Schultheiss – den højeste administrative stilling i Frankfurt am Main – hans fader var retsdoktor i det Kejserlige Råd. Han fik sammen med sin søster Cornelia en grundig uddannelse med egen huslærer. Efter ønske fra faderen studerede Goethe retsvidenskab i Leipzig og Strasbourg og virkede derefter som advokat i Wetzlar og Frankfurt. På denne tid var han allerede aktiv som digter med dramaet Götz von Berlichingen, hvor han fik en tidlig succes og anerkendelse i den litterære verden.

Som 26-årig blev han budt indenfor ved hoffet i Weimar, hvor han siden tilbragte resten af sit liv. Han bestred politiske og administrative embeder som minister for Hertug Carl August og stod i mere end et kvart århundrede i spidsen for det daværende Hoftheater i Weimar. Hans jobvirksomhed førte til en forsømmelse af hans kreative færdigheder og udløste i hans første årti i Weimar en personlig krise, der førte til, at Goethe “flygtede” til Italien. Den to-årige italiensrejse førte til hans “genfødsel”. Her var han i stand til at færdiggøre flere af sine vigtige værker såsom: Tasso, Iphigenie og Egmont.

Efter hans tilbagevender blev hans arbejdsmæssige pligter overvejende begrænset til at være af repræsentativ karakter. Rigdommen på kulturarv stimulerede hans digteriske produktion og det samtidige erotiske forhold, han havde oplevet med en ung romerinde, gjorde, at han umiddelbart efter sin tilbagevenden fik et varigt kærlighedsforhold til Christiane Vulpius, som dog først 18 år senere blev formaliseret i et ægteskab.

Goethes litterære værker omfattede lyrik, dramaer, episke værker, autobiografier, kunst- og litteraturteori såvel som naturvidenskabelige skrifter. Hans roman Die Leiden des jungen Werthers (Den Unge Werthers Lidelser) gjorde ham berømt i hele Europa. Selv Napoleon bad om at få Goethe i audiens under Fyrstekongressen i Erfurt i 1808. I et tæt forbund med Friedrich Schiller og i fællesskab med Herder og Wieland udgjorde de kernen i Weimarklassicismen. Romanen Wilhelm-Meister blev foregangseksemplet på en tysksproget kunst- og dannelsesroman. Hans Faust fik titlen af at være den mest betydningsfulde skabelse i den tysksprogede litteratur. I sine senere år fik han også i udlandet status som Tysklands åndelige overhoved.

I det Tyske Kejserrige blev han kåret til tysk nationaldigter og kernen i det “Tyske Væsen”, og han blev dermed brugt i den tyske nationalisme. Her var det ikke bare hans værker, men også hans personlighed og livsførelse, der blev dyrket. I dag tæller mange af hans digte, dramaer og romaner til mesterværkerne i verdenslitteraturen.


Johann Wolfgang von Goethe. En af de største og mest betydningsfulde tyske digtere, der var vigtigste repræsentant for Weimar Klassicismen. Maleri fra 1821. Wikipedia
Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.