Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Rejsebetingelser for flyrejser

Rejsebetingelserne herunder, er gældende for de flyrejer hvor Historiske Rejser er teknisk arrangør.

Bestilling og betaling 
Vi tager, så vidt muligt, hensyn til speciel kost, gangbesvær osv., blot det bliver oplyst ved tilmeldingen (skal fremgå af rejsebeviset). Det er dog forudsat ved turenes tilrettelæggelse, at alle deltagere er 100 % selvhjulpne eller ledsaget af egen hjælper. Ved bestilling betales et depositum varierende fra 1500 til 3500 pr. person. Tilmeldingen er ikke bindende fra vores side, før depositum er rettidigt indbetalt. Restbetaling skal betales 90 dage før afrejsen.

Tillæg og rabatter 
Evt. tillæg vil fremgå under hvert rejsemål og vil altid blive opkrævet sammen med restbeløbet.

Kundens afbestilling/ ændring af rejsen 
Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejse tilbagebetales depositum minus et ekspeditionsgebyr pr. person på op til 10% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 90 dage, men tidligere end 35 dage før afrejsen mistes 75% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 35 dage før afrejse, er rejsens fulde pris tabt.. Evt. omkostninger til teater-/revy-/arrangements-billet vil altid være tabt.
Gyldig afbestilling kan kun opfattes som modtaget ved bekræftet skriftligt svar fra Historiske Rejsers side.

Rejsegods og glemte sager 
Husk at mærke al bagage med navn og adresse. Vi gør opmærksom på, at rejsedeltageren ved evt. skade på bagage skal meddele skaden til eget forsikringsselskab. Bureauet påtager sig intet ansvar for glemte sager.

Personlige papirer mv.
Husk gult sundhedskort ved ture i Danmark. Det blå EU sygesikringsbevis og gyldigt pas ved ture udenfor Danmark, samt at disse og evt. medicin skal være i håndbagagen (ikke i kufferten).

Rejseforsikring 
Hjemtransport er ikke dækket af hverken gult sundhedskort/eller blåt EU-sygesikringsbevis ved sygdom i udlandet. Det anbefales at tegne rejseforsikring. Det kan gøres hos Europæiske Rejseforsikring.

Afbestillingsforsikring 
En afbestillingsforsikring koster 7 % af rejsens pris (min. kr. 75,- pr. police) og dækker i tilfælde af akut, lægedokumenteret sygdom hos rejsedeltageren selv, ledsager eller nærmeste familie. Forsikringen skal tegnes senest samtidig med indbetaling af depositum til rejsen for at være gyldig. Kan gøres hos Europæiske Rejseforsikring

Programændringer / aflysning
Vi forbeholder os ret til at ændre på rejserute, hotel samt helt at aflyse en tur, hvis forholdene efter vores skøn gør dette nødvendigt. Hvis en flyrejse helt aflyses vil deltagerne få besked senest 30 dage før afrejse og det indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt. Der kan forekomme ændringer i rækkefølgen af de på en rejse nævnte udflugter. Ca. 1 uge før afrejse, fremsendes rejseinformation med oplysninger om mødetid og sted, samt gældende flytider mv. Historiske Rejser tager ikke ansvar for mulige ændringer af flytiderne, men gør alt for at afhjælpe rejsens gennemførelse.

Reklamationer 
Evt. reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen skal fremsættes på stedet, så evt. fejl eller mangler om muligt kan blive rettet omgående.

Persondatapolitik 
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, og evt. e-mail adresse samt pas oplysninger. Ved krydstogt samt rejser med natfærge, har vi også brug for fødselsdag-måned-år samt evt. pas oplysninger. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Historiske Rejser og opbevares efterfølgende i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi indsamler personoplysninger ved telefonisk eller personlig henvendelse, med henblik på at indgå og opfylde aftalen med dig, om den ydelse du gerne vil modtage fra Historiske Rejser.
Oplysninger afgivet til Historiske Rejser videregives ikke til tredjemand med mindre dette er nødvendigt for at opfylde den aftale vi har med dig som kunde, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål de anvendes til, hvem oplysningerne evt. videregives til, og hvortil oplysningerne stammer, såfremt de ikke er afgivet af dig selv.. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til Historiske Rejser.

Afbestilling i tilfælde af katastrofer, krigshandlinger m.v. 
Hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige sygdomme o. lign., kan rejsen annulleres vederlagsfrit, såfremt Udenrigsministeriet fraråder rejser dertil. Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis begivenheden var kendt på bestillingstidspunktet.

Rejsegarantifonden mv.
Historiske Rejser er medlem af Rejsegarantifonden med nr. 2592