Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Rejsebetingelser for busrejser

Rejsebetingelserne herunder, er gældende for de busrejser hvor Historiske Rejser ApS er teknisk arrangør.

Bestilling og betaling
Ved bestilling af rejsen betales et depositum der fastsættes ved den konkrete rejse. Tilmeldingen er ikke bindende fra vores side, før depositum er rettidigt indbetalt. Restbetaling skal betales typisk 75 dage før afrejsen.

Tillæg og rabatter
Evt. tillæg vil fremgå under hvert rejsemål og vil altid blive opkrævet sammen med restbeløbet.

Kundens afbestilling/ ændring af rejsen

  • Ved afbestilling indtil 75 dage før afrejsen er depositum tabt.
  • Ved afbestilling 74-45 dage før afrejsen er 75 % af rejsens totalpris tabt
  • Ved afbestilling senere end 45 dage før afrejsen er hele rejsens pris tabt
    Evt. omkostninger til teater-/revy-/arrangements-billet vil altid være tabt.
    Gyldig afbestilling kan kun foretages på mail@historiskerejser.dk.

Disse regler gælder med mindre der er andet oplyst i rejsebeskrivelsen.

Pladser i bussen
Det er muligt at foretage ønske om bestilling af fast plads i bussen, såfremt at pladserne er ledige. Vi tager normalvis ikke penge for dette, men garanterer heller ej nogle pladser, da pladsreservation foretages efter først-til-mølle-princippet

Rejsegods og glemte sager
Husk at mærke al bagage med navn og adresse. Vi gør opmærksom på, at rejsedeltageren ved evt. skade på bagage skal meddele skaden til eget forsikringsselskab. Bureauet påtager sig intet ansvar for glemte sager.

Personlige papirer mv.
Husk gult sundhedskort ved ture i Danmark. Det blå EU sygesikringsbevis og gyldigt pas ved ture udenfor Danmark, samt at disse og evt. medicin skal være i håndbagagen (ikke i kufferten).

Rejseforsikring
Hjemtransport er ikke dækket af hverken gult sundhedskort/eller blåt EU-sygesikringsbevis ved sygdom i udlandet. Det anbefales at tegne rejseforsikring.

Afbestillingsforsikring
En afbestillingsforsikring koster 7 % af rejsens pris (min. kr. 75,- pr. police) og dækker i tilfælde af akut, lægedokumenteret sygdom hos rejsedeltageren selv, ledsager eller nærmeste familie. Forsikringen skal tegnes senest samtidig med indbetaling af depositum til rejsen for at være gyldig. Historiske Rejser anbefaler Europæiske Forsikring, men i mange tilfælde også at kigge jeres forsikring igennem, da man ofte har en afbestillingsforsikring.

Programændringer / aflysning
Vi forbeholder os ret til at ændre på rejserute, hotel samt helt at aflyse en tur, hvis forholdene efter vores skøn gør dette nødvendigt. Hvis en tur helt aflyses vil deltagerne få besked senest 30-45 dage før afrejse og det indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt. Der kan forekomme ændringer i rækkefølgen af de på en rejse nævnte udflugter.

Reklamationer
Evt. reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen skal fremsættes på stedet, så evt. fejl eller mangler om muligt kan blive rettet omgående. Der henvises iøvrigt til Rejseankenævnets regler for reklamation af pakke-rejser.

Rejsegarantifonden
Historiske Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden med nr. 2592.

Diverse

Vi tager, så vidt muligt, hensyn til speciel kost, gangbesvær osv., blot det bliver oplyst ved tilmeldingen (skal fremgå af rejsebeviset). Det er dog forudsat ved turenes tilrettelæggelse, at alle deltagere er 100 % selvhjulpne eller ledsaget af egen hjælper.