Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Dannevirke

Dannevirke fungerede som Danmarks forsvar mod syd. Det ligger i den nordtyske delstat Slesvig-Holsten og består dels af jordvolde med forsvarsgrave, Valdemarsmuren af mursten, to middelalderlige voldanlæg med borg samt et søforsvar på bugten Slien. Dannevirke er det største arkæologiske mindesmærke i Nordeuropa og gælder som dansk nationalmindesmærke.

I 2018 blev Det Arkæologiske Grænsekompleks Dannevirke og Hedeby en del af UNESCO´s verdenskulturarv.


Landengene mellem mellem Slien og lavlandet ved Rheider Å. Kort: wikipedia

De forskellige dele af Dannevirke Komplekset: 1: Krumvolden – 2: Hovedvolden – 3: Nordvolden – 4: Forbindelsesvolden med dobbelt og buevold – 5: Kograven med med korte kograv – 6: Slien Spærværk – 7: Østervolden med Vejspærrevolde – 8: Stumme Værk og 9: Volde i Dyrehaven. Kort fra wikipedia

Krumvolden vest for Skanse XXI. Foto: wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.