Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Glücksburg / Lyksborg

Lyksborg – tysk Glücksburg og plattysk Glücksborg – er en lille by i Slesvig-Holsten ved Flensborg Fjord på halvøen Angeln tæt på Flensborg. Byen er Tysklands nordligst beliggende og kendes primært for slottet Glücksborg, der er stamsæde for det danske kongehus.


Våbenskjoldet for Glücksborg. Kilde.: wikipedia

Glücksborg geografi

Glucksborg ligger øst for Flensborg. Meierwik, der er del af Glücksborg, er i dag fuldstændig sammenvokset med bydelen Mørvig (Mürwik) i Flensborg. I den nordøstlige del af Glücksborg ligger halvøen Holnæs med sine stejle kyster og saltenge med en betydelig ynglekoloni for søfugle. Halvøen strækker sig 5 kilometer mod nord i Flensborg Fjord og er delvis under naturbeskyttelse. Spidsen af Holnæs udgør den nordligste del af det tyske fastland.


Luftfoto af Glücksborg. I baggrunden ses Flensborg Fjord og midten slotssøen. Foto: wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.