Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Engelsk Landsted

Et engelsk landsted – English Country House – er et stort hus eller gods på landet i England. Stederne var ofte ejet af personer, der også ejede et hus i en by. Det tillod dem at veksle mellem ophold i byen og på landet. Disse folk vekslede mellem begreber country (på landet) og town (i byen). Derudover dækkede begrebet også over huse, gårde eller godser, som var helårsboliger for landadelen. De steder var ofte rammen om forretningsgangen på landet.

Der var ofte et højt antal arbejdere på disse landsteder, både indendørs og udendørs, hvilket gjorde dem væsentlige for den lokale økonomi. Indtil landbrugskriserne i 1870´erne gav landstederne typisk et fint overskud. Men den sene del af det 19 .århundrede og starten af det 20. århundrede var svanesangen for det traditionelle engelske landsted. Øget beskatning og effekterne af Første Verdenskrig førte til, at hundredvis af landsteder blev revet ned. De, der overlevede, måtte tilpasse sig de nye tider.

Mens et slot eller château kan være en bygning med eller uden forsvar, er et landsted normalt ikke befæstet – ganske som Ansitz i alperegionen. Hvis det bliver kaldt et slot, er det normalt befæstet – selvom der også er undtagelser som eksempelvis Highclere Castle.


Latimer House i Buckinghamshire. Foto: wikipedia
Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.