Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Ditmarsken (Amt)

Ditmarsken Amt er et landamt i den vestlige del af delstaten Slesvig-Holsten mellem Steinburg og Nordfriesland. Amtsgrænserne begrænses af Nordsøen, Ejderen og Elben såvel som — i store træk af Kielerkanalen. Amtet er langt henad vejen identisk med den historiske region Ditmarsken, der i Middelalderen i en kortere periode var en uafhængig bonderepublik. I dag er den del af metropolregion Hamborg. I datidenn var Ditmarsken først og fremmest præget af landbrug og brydning af kul, mens de seneste 100 år har været præget af råolieproduktion, transport og vindenergianlæg. I Brunsbüttel befinder der sig en væsentlig industrihavn ved Elben.


Bonderepublikkens oprindelige ridder. Der bor 133.000 indbyggere i Ditmarsken på et areal af 1.428 kvadratkilometer. Det administrative hovedkvarter er Heide. Kilde: Wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.