Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Brunsbüttel

Brunsbüttel er en industri og havneby i Ditmarsken Amt i delstaten Slesvig-Holsten. Den ligger ved udmundingen af Kielerkanalen i Elben og er den mest betydningsfulde havneby på Slesvig-Holstens vestkyst. På plattysk lyder den navnet Bruunsbüddel. Byen er først og fremmest kendt for det i dag lukkede Brunsbüttel Atomkraftværk samt sluseanlæggene mellem Kielerkanalen og Elben, der er bindeled for den mest befærdede kunstige vandvej i verden.

I år 1948 fik området Brunsbüttelkoog byrettigheder. Brunsbüttel er arealmæssigt den femtestørste by i Slesvig-Holsten efter Lübeck, Femern, Kiel og Neumünster. Der bor 12.000 indbyggere i byen.


Sluserne ved Brunsbüttel, der markerer overgangen mellem Elben og Kielerkanalen. Foto: wikipedia

Brunsbüttels geografi

Brunsbüttel ligger i Elbens flodmarsk – som er inddæmmet af diger. Byområdet har ingen naturlige forhøjninger og befinder sig kun meget lidt over vandspejlet på Nordsøen. Under udgravningen af Kielerkanalen (1886-95) og siden ved byggeriet af de nye sluser (1908-14) opstod der flere jordhøje – værfter – hvor de højere beliggende bydele befinder sig. Brunsbüttel er både omgivet og gennemskåret af flere erhvervsmæssigt vigtige vandsystemer.


Elben i Brunsbüttel

Brunsbüttel ligger ved strømkilometer 695 – kilometerandelen af Elben i Tyskland. Elben – også kaldt Unterelbe eller Niederelbe – består her af en form for udmundingstragt i overgangen til Helgolandsbugten i den sydlige del af Tyske Bugt – som er er en del af Nordsøen – der ved Brunsbüttel er omkring 3 meter bred. Tidevandet har en forskel på ebbe og flod på omkring 2,5 til 3 meter.


Kielerkanalen i Brunsbüttel

I 1895 blev Kielerkanalen indviet. Den tager sin begyndelse i Brunsbüttel og udmunder efter 99 kilometer ved Holtenau i Kiel, hvor den løber ud i Kielerfjorden og derefter i Østersøen. Den deler byen i to dele: en østlig Brunsbüttel-Süd og en vestlig ved navn Brunsbüttel-Nord.


Braake floden igennem Brunsbüttel

Braake opstod i forbindelse med Julestormfloden 1717, hvor Elbens diger blev brudt. Braake betyder på plattysk brud eller brudt. Området gælder i dag som aflukket, hvor overfladevandet samles og via en pumpestation afvandes ud i Elben. Braake modtager andre afvandingssystemer – Sprante, Helser og Kattrepeler Fleet – og et enkelt sted har den en bredde på 40 meter. Den bruges også en del af den lokale fiskeriforening, og derudover er der en del fritidsforanstaltninger som tennis- og parkanlæg.


Braake floden, der løber igennem Brunsbüttel. Opstod som følge af den store stormflod juleaften 1717. Foto: wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.