Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Værft (ø)

Et værft – der på tysk, frisisk og hollandsk desuden kan kaldes Warft, Warf, Werfte, Worth, Wurt, Wierde eller Terpe – er en kunstig skabt jordhøj til beboelse i lavtliggende områder. Jordhøjen beskytter mennesker og dyr mod stormflod og de heraf følgende oversvømmelser. På et værft kan der alt efter størrelsen ligge en enkelt gård eller en hel landsby – værft eller vvværftbyer. Formen på et værft er oftest rund, men nogle gange er de også langstrakte. Man finder dem ofte i marskland særligt i det nordvestlige Tyskland, Holland og i Danmark samt i Nordsøen på Halligerne. Man kender disse værft-høje helt tilbage til det 3. århundrede før vor tidsregning. De var længe før opfindelsen af diger det eneste virksomme middel mod oversvømmelser.


Værft på Hallig Hooge. En forhøjning, der sikrer mod stormflod. Foto: wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.