Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Weald

The Weald er et område i det sydøstlige England beliggende mellem de to parallelle kalkskrænter North Downs og South Downs. Det ligger i fire forskellige regioner i form af Sussex, Hampshire, Kent og Surrey, og man opdeler det i tre adskilte dele: området med sandsten High Weald i midten, lerområdet Low Weald i periferien og endelig Greensand Ridge, der strækker sig i det nordlige og vestlige og har det højeste punkt. Weald var engang fuldstændig dækket af skov, og dets navn betyder på oldengelsk (angelsaksisk) Skovland. En term, der lokalt stadig eksisterer lokalt, da nogle gårde og byer refererer til Weald i deres navne.


Weald set fra North Downs Vejen tæt ved Detling. Foto: wikipedia

Etymologi – Navnet Weald i sin oprindelse

Navnet Weald er udledt af det oldengelske weald, som betyder skov – det ligger tæt på det tyske Wald, men ikke i forbindelse med det engelske Wood, der har en anden oprindelse. Ordet har germanske rødder og endnu længere tilbage fra indo-europæisk. Ordet Weald er det specifikke vest-saksiske – mens man på angelsk sagde wold. På middelengelsk hedder det wēld, mens man i moderne tid begyndte den nuværende staveform i 1576 i bogen af William Lambarde: A Perambulation of Kent.

I den angelsaksiske tid havde området navnet Andredes weald, der direkte oversat betød Andreds Skov – hvilket var afledt af Anderida, som var det romerske navn for nutidens Pevensey. I angelsaksiske tekster refererer man også til området som Andredesleage, hvor den bageste del af ordet leage er et andet oldengelsk ord for skovområde, repræsenteret på moderne engelske i form af ordet leigh.


Kort over romertidens skov Anderida. Kort fra wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.