Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Häcklingen

Bydel i Lüneburg, hvor 3.maj 1945 de indledende forhandlinger fandt sted imellem General Miles Dempsey fra det britiske militær og Hans-Georg von Friedeburg, udsendt fra Storadmiral Dönitz, der regerede det Tredje Rige i dets sidste dage. Bydelen ligger 6 kilometer fra centrum af Lüneburg og strækker sig over 4.997 hektar. Byens landsbykirke er fra 1592.

Villa Möllering hvor de indledende møder fandt sted mellem Montgomery og von Friedeburg

Villa Möllering hvor de indledende møder fandt sted mellem Montgomery og von Friedeburg. Foto: Wikipedia

2. maj 1945 var Storadmiral Karl Dönitz officielt indtrådt som efterfølger til Hitler i Det tredje Rige. På sin første dag havde han givet de tyske tropper i Italien mandat til at overgive sig. Hans Georg von Friedeburg var en nær fortrolig fra marinen. Denne blev sendt til de britiske troppers hovedkvarter syd for Lüneburg. Selve mødet fandt sted i Villa Möllering, hvor den daværende chef for Kronen Bryggeri havde sin private villa.

3. maj 1945 tog den britiske general Miles Dempsey imod den tyske udsending Hans-Georg von Friedeburg i Villa Möllering i Häcklingen. Sidstnævnte var sendt af sted med et forhandlingsmandat fra forretningsregeringen i Flensborg under Storadmiral Karl Dönitz, der tillod en betingelsesløs kapitulation af de tyske tropper i Nordvesteuropa. Mødet førte til, at Friedeburg dagen efter, 4. maj om aftenen, mødte den britiske øverstkommanderende i form af General Bernard Montgomery og underskrev det, der betød, at de tyske tropper overgav sig betingelsesløst i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark. Denne underskrift fandt sted ved Timeloberg i Wendisch Evern.

Anders siger: Det er begrænset hvor meget man museumsmæssigt kan få ud af et besøg på de historiske steder for underskrivelsen af delkapitulationen. Villa Möllering har status af kulturmindesmærke, men har umiddelbart ikke et museum. 

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.