Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Wendisch Evern – Timeloberg

Von Friedeburg underskriver kapitulationen 4.maj overfor Colin Montgomery

Von Friedeburg underskriver kapitulationen 4.maj overfor Colin Montgomery. Foto: wikipedia

Området ligger sydøst for Lüneburg. Det var her, den britiske militære øverstkommanderende Bernard Montgomery, 4. maj 1945 klokken 20.36 modtog de tyske troppers betingelsesløse kapitulation fra Hans Georg von Friedeburg. Aftalen blev bekendtgjort klokken 8.00 5 .maj om morgenen og kendes i Danmark som frihedsbudskabet.

Den britiske militære hoveddelegation havde 1. maj 1945 indfundet sig på Timeloberg i Wendisch Evern sydøst for Lüneburg.

Montgomery lod general Miles Dempsey gøre indledende forhandlinger 3. maj i den sydlige forstad til Lüneburg, Häcklingen, hvor man mødtes med den tyske udsending Hans-Georg von Friedeburg i Villa Möllering.

4. maj blev von Friedeburg lukket ind i hovedlejren, hvor den tyske delegation efter sigende blev sat til at vente, til Montgomery fandt det passende at tage imod. Da de endelig mødtes, udtrykte den tyske delegation sin bekymring over de overgreb, Den Røde Hær udøvede på den tyske befolkning. Derfor var tyskerne forbeholdne med betingelsesløst at overgive sig. Montgomery udtrykte ingen forståelse og gav dem et ultimatum om betingelsesløs kapitulation af tropperne i Danmark, Norge, Nordvesttyskland og den nordlige besatte del af Holland. Samtidig gav han dem et indblik i den militære situation, der tydeligvis overraskede tyskerne i negativ retning.

Montgomery tillod den tyske delegation betænkningstid i et separat telt. Von Friedeburg meddelte, at han kun havde et forbehold mod en betingelsesløs kapitulation, og det var, at de tyske soldater, der blev taget til fange, ville blive holdt i britisk krigsfangenskab og ikke blive udleveret til Sovjetunionen.

Von Friedeburg havde imidlertid ikke mandat til selv at underskrive, så han forlod Timeloberg igen og begav sig mod Flensborg, hvor han passerede de engelske stillinger ved Quickborn ved middagstid 4. maj.

Klokken 18.00 havde von Friedeburg været hos Dönitz og fået tilladelse. Underskriften blev sat klokken 18.30 4. maj og virkede fra klokken 8.00 5. maj om morgenen. I Danmark blev det meddelt over BBC og kendt som frihedsbudskabet.

Von Friedeburg fortsatte videre til Reims, hvor Eisenhower holdt til. Imidlertid ville Eisenhower ikke acceptere andet end en fuldstændig kapitulation, hvilket gjorde, at Dönitz´ strategi mislykkedes, da han ønskede at fortsætte kampen mod Sovjetunionen så længe som muligt. 8. maj underskrev hans udsending Wilhelm Keitel i Berlin-Karlshorst den betingelsesløse kapitulation på alle fronter.

Højen, hvor underskrivelsen fandt sted, kaldte briterne efterfølgende Victory Hill. Mindesmærket blev i 1958 pillet ned og opstillet på det britiske militærakademi Sandhurst.

Selve området er i dag militært spærreområde.

Det er blevet nævnt som en mulighed, at Heinrich Himmlers lig ligger begravet et ukendt sted i Wendisch Evern.

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.