Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Neues Schloss Herrenchiemsee

Det ny slot Herrenchiemsee ligger på øen Herreninsel, der er den største af øerne i Chiemsee i det sydlige Bayern. Tidligere hed øen Herrenwörth, hvilket gav slottet betegnelsen Neues Schloss Herrenwörth. Slottet blev opført fra 1878 og frem under initiativ fra den såkaldte eventyrkonge Ludwig II. og med forbillede i Versailles-slottet ved Paris. Udkastene til det historistiske byggeri stod Georg von Dollmann for, mens den praktiske bygherre var østrigske Julius Hoffmann. Slottet var det sidste store byggeprojekt, som Ludwig satte i gang, og han boede der kun få dage i alt. Arbejdet sluttede, da kongen døde i juni 1886, og bygningen forblev overvejende ufuldendt.

Slottet er i dag i delstaten Bayerns eje. Dets indre kan besigtiges sammen med den imponerende slotspark. Siden 1987 har der i slottets sydfløj eksisteret König Ludwig II.-Museum.


Midt i Bayerns største sø Chiemsee ligger Herrenchiemsee, hvor Ludwig byggede det Bayerske Versailles. Foto: www.alpen-guide.de
Midt i Bayerns største sø Chiemsee ligger Herrenchiemsee, hvor Ludwig byggede det Bayerske Versailles. Foto: www.alpen-guide.de

Forhistorie for slotsområdet og udkast

På øen Herreninsel befandt der sig i middelalderen klosteret Herrenchiemsee, som var i besiddelse af Bispedømmet Chiemsee. Konventbygningen ligger på den nordlige del af øen. I 1803 blev klosteret sekulariseret og købt af købmanden Carl von Lüneschloss fra Mannheim. Den tidligere klosterbygning blev i de følgende år delvis brudt ned og omdannet til det såkaldte Altes Schloss Herrenchiemsee. Slottet og øen var i perioden 1840-70 i greverne af Hunoltsteins besiddelse, som i 1870 satte det til salg. Køberen var et firma, som forarbejdede træ, og som havde til hensigt at fælde alle træer på øen. Dennes intention førte dog til befolkningens afvisning og fik mange artikler om dette emne i den regionale presse, hvilket også gjorde den bayerske konge Ludwig II. opmærksom på øen.

Den unge konge havde i sommeren 1867 været på en længere rejse til Frankrig, hvor et af højdepunkterne skulle have været et besøg på Versailles-slottet. Men da hans onkel Otto pludseligt døde, var Ludwig nødsaget til at rejse tilbage til Bayern uden at have set slottet, hvor han havde brugt meget tid på at sætte sig ind i dets historie og havde set frem til besøget. I december 1868 lod han arkitekten Georg von Dollmann for første gang komme med et udkast til et refugium med forbillede i det franske slot. Byggepladsen skulle være Graswangtal i nærheden af Schloss Linderhof. Projektet blev kaldt Meicost Ettal eller Tmeicos Ettal, der var et anagram af den franske konge Ludvig XIV´s valgsprog L´État, c´est moi – Staten, det er mig.

Versailles Slottet hvor facaden på Herrenchiemsee har fået sin inspiration. Foto: wikipedia

Ludwig II. lod udkastet til slotsprojektet gennemarbejde flere gange. Til at begynde med var det planen, at kongen ønskede en pavillon, der var på størrelse med Trianon-slottene eller med Marly-le-Roi, men med en formindsket kopi af Spejlsalen og Versailles havefacade. De fremlagte udkast stillede dog aldrig Ludwig helt tilfreds og blev atter og atter efterarbejdet. På grund af den manglende plads i Graswangtal kunne slottet ikke realiseres i det ønskede omfang, hvilket gjorde, at kongen lod planerne ligge og i stedet koncentrerede sig om udbygningen af Linderhof.

Efter at have planlagt en rejse til Frankrig i 1870, som måtte aflyses grundet den ustabile politiske situation – den Fransk-Tyske Krig brød ud, blev han i januar 1871 indbudt til at tage del i proklamationen af den ny tyske kejser på netop Versailles-slottet. Ludwig var ikke begejstret for Kejserriget og søgte mindst mulig kontakt med Hohenzollerne, og samtidig brød han sig ikke om ydmygelsen af Frankrig. I stedet deltog hans onkel Luitpold og bror Otto.

Ludwig II. besøgte først Versailles i 1874. Den franske regering ærede statsgæsten ved på hans fødselsdag 25. august at opføre et vandspil med fontænerne til ære for ham. Han skrev om sit besøg til Grev Dürckheim-Montmartin i efteråret 1874:

„…wie an einen wundervollen Traum gedenke ich an meine Reise nach Frankreich, das endlich erschaute, angebetete Versailles.“

“…Jeg tænker tilbage på min rejse til Frankrig som en vidunderlig drøm, hvor det endelig lykkedes at se Versailles.”

Kong Ludwig II. af Bayern.

Efter besøget fandt Ludwig II. igen interesse for sit projekt Meicost Ettal og ville igen se, om projektet kunne virkeliggøres. Kongen havde året forinden købt Herreninsel på Chiemsee for 350.000 Gylden. Landskabet i det mere flade sølandskab i Chiemgau var dog ikke noget, der behagede Ludwig, men trods det var øen på grund af sin størrelse og relative afsondrethed et ideelt sted for at genoptage projektet. Den oprindelige ide om en pavillon fra Graswangtal blev i planforløbet erstattet af den slotsmæssige ide om Corps de Logis fra Versailles med en fløj og en støbejernsbygget variant af det franske slot med brede sidefløje. Den oprindelige ide, som Dollmann havde leveret, blev gennemarbejdet 13 gange, før resultatet forelå.


Det sjette udkast fra Dollmann, hvor facaden er formindsket i forhold til Versailles med mansardtag. Tegning fra 1868/69. Kilde: wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.