Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Delingen af Tyskland

Delingen af Tyskland refererer til eksistensen af to “Tysklande” på det tyske område i perioden 1949 – hvor de to tyske stater Forbundsrepublikken og DDR blev oprettet – og til den tyske genforening i 1990. Det skete som følge af 2. verdenskrig og starten på den kolde krig, der var spliden mellem de allierede fra Anti-Hitler-koalitionen

Med til denne deling hører også adskillelsen af det Tyske Riges østområder øst for grænsen Oder-Neisse, hvor man afstod områderne: Schlesien, Pommern og Østpreussen – hvilket blev nedfældet i Potsdam Aftalen i 1945, og som betød Polens vestforskydelse, og at Tyskland anno 1937 blev gjort en fjerdedel mindre. Først med genforeningen 3. oktober 1990 kom det til en anerkendelse af tabet af de tyske østområder.

I en endnu større sammenhæng hører den tyske deling til i en kompleks diskussion, der tog sin begyndelse i 1806, hvor det Hellige Tysk Romerske Rige blev opløst, og som eksisterede frem til 1990.


Symbolet på den tyske deling. Berlinmuren. Foto: wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.
  1. Pingback: DDR | Historiskerejser.dk