Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Potsdamaftalen 1945

Potsdamaftalen var den endelige aftale, der blev truffet mellem sejrherrerne efter 2. verdenskrig og som blev offentliggjort i et dokument på Potsdam Konferencen på slottet Cecilienhof i Potsdam 2. august 1945. På konferencen havde man blandt andet forhandlet om, hvordan Tyskland skulle betale sine krigsskadeserstatninger, skulle geografisk og politisk se ud fremadrettet, skulle demilitariseres, og hvordan tyske krigsforbrydere skulle behandles, hvilket blev fastlagt i aftalen offentliggjort 2. august 1945.

Deltagerne på konferencen i Potsdam var regeringslederne fra de tre sejrsmagter Sovjetunionen, USA og Storbritannien samt deres respektive udenrigsministre. Indledningsvis var regeringslederne Josef Stalin fra Sovjetunionen, Harry S. Truman fra USA og Winston Churchill fra Storbritannien. Efter Churchills nederlag ved valget til det britiske Underhus den 26. juli, forlod han konferencen for at give plads til den ny premierminister Clement Attlee.

Frankrig deltog ikke i konferencen, men godkendte traktaten i seks forskellige skrivelser den 7. august 1945 med forbehold. Værdien af traktaten bestod i et fælles ansvar for alle de allierede – de fire magter – for hele Tyskland, hvor man var enige om, at der i det besatte Tyskland skulle være demokratiske partier og fagforeninger.

Potsdamaftalen gjaldt for hele Tyskland samt for Berlin og dens gyldighed – såvel som alle andre 4-magts-aftaler- gjaldt frem til 2+4-aftalen fra 12. september 1990.


Josef Stalin (t.v), Harry S. Truman ( midten) og Winston Churchill (th.) indledte konferencen, inden Churhill måtte tage hjem. Foto U.S. Archive (wikipedia)


Protokol og Kommunique

Topmødet i Potsdam fandt overvejende sted udenfor offentlighedens søgelys, Pressen var kun inviteret indenfor ved proklameringerne. Den 1.august 1945 blev konferencens afsluttende protokol underskrevet. Dokumentet blev kaldt Potsdam-Aftalen og indeholdt de beslutninger, aftaler og hensigtserklæringer hos de 3 sejrsmagter som man var blevet enige om på mødet. Umiddelbart i forlængelse af forhandlingerne der offentliggjorde en forkortet udgave i 8 afsnit med overskriften “Meddelelse over 3-magts-konferencen i Berlin” i fagbladet for Kontrolrådet i Tyskland. En længere udgave så man udgivet den 24.marts 1947 af det amerikanske udenrigsministerium. 


 

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.