Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Fristaden Krakow (1815-46)

Fristaden Krakow, der også indimellem lyder republikken Krakow, var en polsk bystat, som blev etableret efter Wienerkongressen i 1815, der eksisterede indtil 1846 under protektorat af de 3 umiddelbare naboer Rusland, Preussen og Østrig. Fristaden bestod af Krakow med opland.

Fristaden Krakow, der eksisterede fra 1815-46, eksisterede på nåde fra Rusland i nord, Preussen i vest og Østrig i syd. Kort fra wikipedia

Fristaden Krakows historie

Landområderne i Polen-Lithauen var i årene 1772, 1793 og endelig i 1795 blevet fordelt imellem tsardømmet Rusland, kejserriget Østrig og kongeriget Preussen. Den franske kejser Napoleon besatte og erobrede store dele af det polske område og skabte ved den lejlighed hertugdømmet Warszawa, som bestod af Posen/Poznan samt det, der sidenhen blev det russisk dominerede Kongrespolen.

3. maj 1815 indgik Østrig, Preussen og Rusland en traktat, hvor de tilkendte Krakow med opland status af fristad. Der boede i alt 88.000 overvejende polsk talende borgere på et areal af 1164 km². Fristaden valgte en forsamling, hvor det var et mindretal af mænd med en vis indkomst, prestige og alder, der havde valgret, og hvorfra den 12 mands store regering var underlagt dette parlaments godkendelse. Det juridiske system bestod af en primær retsinstans samt en appelret. Retssystemet baserede sig på Napoleons retssystem Code Civil såvel som den franske handels- og strafferet. Straffesager var offentlige, og straffe blev udmålt efter fransk forbillede med nævninge. Administrationssproget var polsk. I år 1836 indførte man nye måleenheder og vejeenheder.

Fristaden fungerede som toldfri zone med handelsforbindelser til såvel Rusland, Preussen og Østrig. På Jagiellonuniversitetet kunne der optages studenter fra alle 3 lande.

Under Novemberopstanden i 1830/31, hvor de polske i Kongrespolen forsøgte at gøre oprør mod zaren, fungerede Krakow som stedet, hvor man smuglede våben til de polske i det russisk dominerede område. Da denne opstand blev nedkæmpet, blev Krakows frihed indskrænket. Ved valget til senatspræsident i 1833 kunne en præsident kun godkendes, hvis alle de tre besættelsesmagter havde godkendt denne, og dertil blev politiet i Krakow understillet Østrig. I perioden 1836-41 besatte tropper fra de 3 lande området, og det frie retssystem blev kraftigt indskrænket. 16. november 1846 blev en succesløs opstand i Krakow nedkæmpet, hvilket førte til, at østrigske tropper okkuperede området og efterfølgende indlemmede det i den østrigske provins Galizien.

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.