Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Jalta Konferencen

Jalta Konferencen blev afholdt i dagene 4.-11. februar 1945 i den sidste fase af Anden Verdenskrig, hvor regeringslederne fra USA, Storbritannien og Sovjetunionen mødtes med det formål at diskutere Tysklands og efterkrigstidens Europas udseende. De tre lande blev repræsenteret af Præsident Franklin D. Roosevelt, Premierminister Winston Churchill og lederen af kommunistpartiet Josef Stalin. Konferencen foregik tæt ved Jalta på Krim i Sovjetunionen i palæerne Livadia, Yusupov og Vorontsov.

Målet med konferencen var ikke alene at skabe en efterkrigstidsfred, der repræsenterede en kollektiv sikkerhedsorden, men også en plan, som skulle give selvbestemmelse til de befriede folk i Europa efter nazismen.

Mødet havde som primært mål at diskutere genetableringen af nationerne i det krigshærgede Europa. Få år efter var Europa splittet som følge af den kolde krig, hvor man diskuterede Jalta Konferencen intensivt.

Konferencen i Jalta var den anden af de tre store konferencer i forbindelse med Anden Verdenskrig mellem de tre store allierede. Det startede med Teheran Konferencen i november 1943 og blev efterfulgt af Potsdam Konferencen i juli 1945. Forinden havde der i oktober 1944 været en konference i Moskva, men Præsident Roosevelt havde ikke deltaget i mødet mellem Stalin og Churchill, hvor de havde inddelt Europa i indflydelsessfærer. Potsdamkonferencens deltagere var Stalin, Churchill – der halvvejs blev erstattet af Clement Attlee – og endelig af Harry S. Truman, som efterfulgte Roosevelt, der var død i april 1945.

General Charles de Gaulle deltog ikke i konferencerne i Jalta eller Potsdam, hvilket diplomatisk førte til langvarig mistro fra fransk side. De Gaulle opfattede sit fravær i Jalta med sit langvarige personlige misforhold til Roosevelt, omend Sovjetunionen også havde modsat sig hans deltagelse og anerkendelse som fuldbyrdet deltager. Fraværet af fransk repræsentation på Jaltakonferencen betød, at en invitation til de Gaulle om deltagelse på Potsdam Konferencen ville have været problematisk, da han ville have følt sig bundet af sin ære til at kræve alle aftaler på Jalta annulleret.


De tre store på Jalta Konferencen. Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt og Josef Stalin. Foto; Wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.
  1. Pingback: Auschwitz KZ | Historiskerejser.dk