Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Ministeriet for Statssikkerhed i DDR – Stasi

Ministerium für Staatssicherheit – MfS – eller Staatssicherheitsdienst, der mest kendes unde forkortelsen Stasi.

Stasi var i DDR både efterretningstjeneste og hemmeligt politi og fungerede som magtinstrument for SED – kommunist- og magtpartiet i DDR. Formelt var det under Ministerrådet i DDR et ministerium for de bevæbnede organer. Det stod også for hovedforvaltningen for overvågning (HVA) samt for efterretningstjenesten for udlandsafdelingen i DDR.

Ministeriet for Statssikkerhed blev grundlagt 8. februar 1950 og udviklede sig siden til et vidtforgrenet overvågnings- og undertrykkelsesapparat, der i år 1989 havde 91.000 medarbejdere ansat og mellem 110.000 og 189.000 uofficielle medarbejdere. De uofficielle medarbejdere gjorde det af mange forskellige grunde: det kunne være politiske idealer – støtte til socialismen – økonomiske, men også en del, som var presset til samarbejde. Indenrigspolitisk stod MfS for at beskytte de statslige organer og personer.

DDR-befolkningen kom typisk i kontakt med MfS, hvis de blev mistænkt for at være politiske modstandere af SED, for spionage eller republikflugt. Metodisk brugte MfS metoder som overvågning, fængsling med forhør, trusler med psykisk pres mod oppositionelle og regimekritikere. I 1950´erne brugte Stasi typisk psykisk tortur i sine fængsler, og sidenhen blev det sofistikerede psykologiske metoder, man brugte, mens den fysiske tortur allerede i starten af 1960érne blev droppet. I 1980érne var Stasi med til at levere sprængstoffer til Rote Armee Fraktion.

I forbindelse med den Fredelige Revolution og Murens Fald i november 1989 blev Stasi i november 1989 omdøbt til Amt für Nationale Sicherheit (AfNS). Dets aktiviteter blev i december 1989 indstillet efter pres på borgerkomiteerne, og i marts 1990 blev ministeriet ophævet. Siden 1990 har de skriftlige beviser for Stasis virke været under forsknings- og forvaltningsenheden Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU). MfS er den eneste efterretningstjeneste i den tyske historie, der er blevet så omfattende afdækket.

MfS havde indtil 1990 sit eget vagtregiment – Wachregiment Feliks Dzierzynski – der i 1990, da det blev opløst, rådede over 11.000 mand. Ved siden af MfS var der ydermere en efterretningstjeneste i DDR – Militärische Aufklärung der Nationalen Volksarmee med sæde i Berlin-Köpenick. Disse blev – i lighed med grænsetropperne og resten af NVA – kontrolleret af MfS


Ministeriet for Statssikkerhed. Var SED´s sværd og skjold. Kilde: wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.