Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Sozialistische Einheitspartei Deutschland – SED

Det Socialistiske Enhedsparti i Tyskland – SED – var et marxistisk-leninistisk parti, der blev dannet i 1946 i den Sovjetiske besættelseszone i Tyskland samt det opdelte Berlin grundet en tvangssammenslutning af partierne SPD (socialdemokratiet) og KPD (kommunistpartiet). Det var sket under sovjetisk indflydelse, hvilket fortsatte, da partiet udviklede sig til Kadre- og Statsparti for DDR efter denne stats grundlæggelse i 1949. Siden 1968 slog Forfatningen i DDR fast, at SED skulle have ledelsen af DDR sammen med dets nomenklatura og alle magtområder: den lovgivende, udøvende og dømmende. Det gjorde de facto det politiske system i DDR til en et-parti-stat med SED i spidsen.

Som følge af Murens fald og den fredelige revolution i DDR i 1989/90 mistede SED sin forrangsstilling som herskende statsparti og omformede i december 1989 sit partiprogram samt sit navn til
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Partei des Demokratischen Sozialismus (SED-PDS). Allerede 4. februar 1990 fjernede man SED og hed nu kun PDS. I 2007 gik man i fusion med det venstreorienterede vesttyske parti WASG, der til sammen blev til partiet Die Linke.


Det Socialistiske Enhedsparti var oprindelig en sammenlægning af socialdemokrater og kommunister i 1946. En proces, Sovjetunionen havde presset igennem, og som gjorde partiet til det førende ved lov i DDR. Partiemblem fra wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.
  1. Pingback: Berlinmuren | Historiskerejser.dk