Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Stenalderen

Stenalderen er den tidligste epoke i menneskehedens historie og kendetegnet ved, at man har mange efterladenskaber fra den i form af stenredskaber, som strækker sig tilbage til det ældste kendte fund i form af værktøjer fra Olduwan-Kulturen for 2.6 millioner år siden. De mennesketyper, der frembragte de mange redskaber i sten, er Homo rudolfensis og Homo habilis – som man kun kender via fossiler – samt Homo ergaster /Homo erectus, der ofte kaldes Neandertaler samt den anatomisk moderne mennesketype Homo sapiens.

Betegnelsen Stenalder blev indført af den danske historiker Christian Jürgensen Thomasen, da han inddelte historien i tre perioder i sin beskrivelse af Danmarks urhistorie: Stenalderen, Bronzealderen og Jernalderen. Europas Stenalder bliver i dag yderligere underinddelt i tre perioder: Ældre Stenalder, Mellemste Stenalder og Yngre Stenalder. Inddelingen vil variere med andre underinddelinger i forskellige lande.

Afslutningen på Stenalderen varierer også alt efter region, men sættes normalt i forbindelse med fremkomsten af kobber, der markerede overgangen til Kobberalderen. I nogle områder af verden ophører Stenalderen imidlertid først med fremvæksten af bronze, men generelt i det centrale Europa slutter Stenalderen omkring 2200 før vor tidsregning.


Stenalderen var kendetegnet ved værktøjer af sten. Foto: wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.
  1. Pingback: Krakow | Historiskerejser.dk