Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Vestberlin

Vestberlin var betegnelsen for den del af Berlin, der efter 2. verdenskrig i perioden fra 1945 til 1990 blev forvaltet af besættelsesmagterne Storbritannien, USA og Frankrig og fra 1950 med disses tilladelse blev regeret af senatet i Berlin.

Med baggrund i den vedvarende diskussion om Berlins status og den deraf følgende ændring i begreber brugte senatet betegnelsen “Berlin (West)”. I dagligdagssprog blev byen såvel i vestsektorerne som i østsektoren blot kaldt Berlin.

I grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland fra 1949 og i Berlins forfatning fra 1950 beskrives Stor-Berlin som en delstat i Forbundsrepublikken, men denne bestemmelse gjaldt ikke. I firmagtsaftalen fra 1971 blev det slået fast, at de tre vestlige sektorer ikke var en grundlovssikret del af Forbundsrepublikken. Trods dette var Vestberlin fra 1949-90 en delstat i Vesttyskland og dermed en vestlig allieret på vesttysk side, og man betonede igen bindingerne mellem Vestberlin og de resterende delstater. Umiddelbart betød den nævnte forskel dog, at love vedtaget i Forbundsrepublikken ikke automatisk også gjaldt i Berlin. Alle love, som blev vedtaget i det øvrige Vesttyskland, blev imidlertid sendt til afstemning i Berlins senat – og de fleste også vedtaget, men eksempelvis blev værnepligten undtaget.


Bjørnen er symbol på Berlin. Det var også Vest Berlins våbenskjold. Foto: wikipedia

Begrebslighed om Vestberlin

I den vestlige del af byen – såvel som i Forbundsrepublikken – der brugte man skrivemåden Berlin (West). I DDR forsøgte man bevidst at afgrænse brugen af begrebet til besondere politische Einheit (den særlige politiske enhed) eller selbständige politische Einheit Westberlin (den selvstændige politiske enhed Westberlin), mens den østlige del blev kaldt Berlin, Hauptstadt der DDR. Under den Kolde Krig kunne man alene den vej igennem erkende hvor parterne stod rent politisk.

Den betegnelse som DDR brugte skulle på den ene side afgrænse Vestberlin politisk og skulle også tydeliggøre deres særstilling som selvstændig fra den øvrige del af Vesttyskland, hvilket var en markering af deres svagere særstilling. Udtrykket Hauptstadt der DDR skulle omvendt understrege den østlige del af byen som mere end en bydel. DDR brugte dog også tit formen Westberlin. Efter den tyske genforening har spørgsmålet om begreberne mistet deres politiske indhold.


Kort over Vest Berlin fra 1978. Kilde: wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.