Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Firemagtstatus

Firemagtstatus var betegnelsen for det fælles ansvar, som de fire sejrsmagter i 2. verdenskrigUSA, Sovjetunionen, Storbritannien og Frankrig – tog for det område, som Tyskland havde udgjort i 1937.

Den tog sit udgangspunkt i Firemagtserklæringen 5. juni 1945, hvor de fire sejrsmagter officielt slog Tysklands betingelsesløse kapitulation fast og i fællesskab overtog det øverste regeringsansvar for Tyskland med dets grænser anno 1937.

Et allieret kontrolråd for de fire magter med sæde i Berlin skulle udstikke retningslinjerne for en fælles besættelsespolitik i de tyske besættelseszoner.

Efter grundlæggelsen af Forbundsrepublikken Tyskland – Vesttyskland – i 1949 blev Firemagtsstatusen bekræftet til Deutschlandvertrag (dansk: Tysklandstraktaten) i 1952 af de tre vestmagter.

Sovjetunionen forsøgte flere gange at stille spørgsmålstegn ved Firemagtsstatusen for Berlin: ved Blokaden af Berlin 1948-49, ved den Anden Berliner Krise i 1958 og ved at bygge Berlinmuren i 1961 samt følge op på byggeriet med forøget spænding frem til 1963.

De tre vestmagter holdt dog fast i, at der gjaldt en firemagtsstatus for Berlin. I firemagtsaftalen over Berlin, der trådte i kraft den 3. juni 1972, blev ansvaret for Berlin pålagt nye regler. Den 1. oktober 1990 suspenderede de allierede firemagtsstatusen for Berlin, hvormed den trådte ud af kraft.

Sejrsmagterne overtog med den første kontrolaftale 4. juli 1945 også den øverste regeringsledelse i Østrig og dannede med militærguvernørerne i de fire besættelseszoner et allieret råd. Firemagtsstatusen i Østrig blev repræsenteret af Wiener Interalliierten Kommandantur.


De øverstbefalende fra de fire allierede sejrsmagter, da Firemagtsstatusen blev offentliggjort 5. juni 1945: Bernard Montgomery, Dwight D. Eisenhower, Georgi Sjukov og Jean de Lattre de Tassigny. Foto: wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.
  1. Pingback: Berlinmuren | Historiskerejser.dk