Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Grænsetropper i DDR

Grænsetropperne i DDR var en militærenhed, der stod for at sikre og overvåge den statslige grænse i DDR, og som var underordnet Ministerium for det Nationale Forsvar. De var en del af de bevæbnede organer i DDR.


Emblemet som Grænsetropperne i DDR brugte. Emblem fra wikipedia

Grænsetroppernes historie

Forløberorganisationen til grænsetropperne i DDR blev dannet 1. december 1946 af de allierede sejrsmagter som konsekvens af Potsdamaftalen fra 1945, derefter som en paramilitær politienhed, som skulle overvåge den sovjetiske besættelseszone – fra og med 7. oktober 1949: DDR – med betegnelsen Grænsepoliti og endelig fra maj 1952 med betegnelsen Deutsche Grenzpolizei. Den 1. december 1952 blev sat som grundlæggelsesdato og i DDR markeret som Tag der Grenztruppen. Grænsepolitiet stod direkte under Indenrigsministeriet i DDR, mens de fra maj 1952 til Juni 1953 stod under Ministeriet for Statssikkerhed (MfS)/Stasi.

Efter opførelsen af Berlinmuren 13. august 1961 blev Grænsepolitiet den 15. september samme år lagt ind under Forsvarsministeriet, og man dannede kommandoenheden Grenze. De dele af grænsepolitiet, der havde med personkontrol at gøre ved grænseovergangene, blev del af de nye paskontrolenheder (PKE) i hovedafdelingen VI ved MfS/Stasi. Efter at man i DDR indførte værnepligt fra og med april 1962, kunne værnepligtige i rammerne af den almindelige værnepligt også blive del af de talrigt stigende grænsetropper i DDR. I oktober 1962 blev der dannet adskillige militære grænseregimenter. I foråret 1971 blev grænsetropperne lagt ind under DDR´s Nationale Hær (NVA) for ikke at tælle med til troppestyrken grundet nedrustningsforhandlingerne. Trods dette regnede man dem stadig for at være en selvstændig enhed og i princippet stadig under Forsvarsministeriet, og de var et af de bevæbnede organer i DDR. De var i lighed med de andre østblokstater – som eksempelvis det tjekkoslovakiske Pohranicni Stráz – skabt med forbillede i de sovjetiske grænsetropper på trods af, at de adskilte sig organisatorisk fra det sovjetiske mønster. Grænsetropperne eksisterede til den Tyske Genforening i 1990 – i 1989 før Murens fald havde DDR gennemsnitligt 44.000 bevæbnede mand stående ved sine grænser.


Patrulje på tre grænsesoldater i 1979. Billedet er taget af amerikanske soldater og offentlig tilgængeligt på wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.