Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Ny Testamente

Det Nye Testamente er en samling af 27 skrifter fra urkristendommen skrevet oprindeligt på det græske sprog, der omhandler Jesus Kristus som den frelsende Messias, som redder Israel og Kosmos og forkynder som Guds søn. De nytestamentlige skrifter baserer sig ofte på det Gamle Testamente, Jødernes Hellige Skrift. Det Gamle og Nye Testamente danner tilsammen Bibelen: den udgør for alle retninger af kristendommen grundlaget for troen og Guds ord.

Begrebet testamente er afledt af det latinske ord testamentum, som er en oversættelse fra hebræisk בְּרִית (berît) eller oldgræsk διαθήκη diathēkē, der på dansk betyder pagt. I stedet for det Nye Testamente tales der ofte om “Skrifter fra den Nye Pagt”.

Skrifterne i det Ny Testamente er underinddelt i fire tekster: den første del består af de fire evangelister, der fortæller om Jesus liv, død og genopståen, den anden del består af apostelenes historie, den tredje del af 21 breve til de kristne menigheder og medarbejdere og den fjerde del er en apokalypse, som kaldes Johannes Åbenbaring. Det Ny Testamente består af omkring 140.000 ord.


Det Ny Testamente i en udgave fra 1543. Kilde: wikipedia

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.