Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Oberstløjtnant

Oberstløjtnant er en militær tjenestegrad i hæren. Betegnelsen er ofte brugt i den danske hær samt i den tyske, østrigske og schweiziske. Ved de østrigske vagtkorps bruges betegnelsen omgangssprogligt. I såvel historisk som moderne militær findes betegnelsen sammenlignelige, dels sammenfaldende tjenestegrader. 


Mærket for Oberstløjtnant. Kilde: wikipedia

Oberstløjtnant etymologisk

Sproghistorisk er en oberstløjtnant en stedfortræder for en oberst. Ordet lieutenant på fransk – løjtnant – betyder statholder. I det 17. og 18. århundrede var obristløjtnante en stedfortræder for obristerne. 

Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.