Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Schlieffen Plan

Schlieffen planen var en militærstrategisk operativ plan, som den øverste hærledelse i det Tyske Kejserrige arbejdede med. Den fik navn efter sin arkitekt Generalfeltmarskal Grev Alfred von Schlieffen. Den var baggrund for den militærstrategiske tænkning 1905-14 og dannede – efter fortolkning af Helmuth von Moltke den Yngre – grundlag for de tyske operationer i startfasen af 1. verdenskrig

Mindeskriftet fra Alfred von Schlieffen fra 1905 forudså en mulig tofrontskrig mod såvel øst som vest, at hovedparten af den tyske hær indledningsvis skulle sættes ind mod Frankrig i vest, og at angrebet skulle komme nordfra for at omgå landets store fæstningsanlæg og dermed falde den franske hær i ryggen. Pointen var, at Frankrig skulle besejres i løbet af forholdsvis få uger, og at tropperne derefter kunne transporteres mod øst og således kæmpe mod det Russiske Imperium i øst. Schlieffens pointe var, at man dermed kunne adskille kampene mod Frankrig og Rusland i to forskellige og adskilte felttog. 

Realiseringen af den omtalte plan i den indledende fase af 1. verdenskrig i 1914 blev imidlertid en fiasko for den tyske hær. Det skyldtes, at det politiske og militære udgangspunkt havde ændret sig til at være mindre gunstigt for Tyskland og det tyske angreb på det neutrale Belgien, der ikke ville tillade tyske troppers gennemmarch i deres angreb på Frankrig. Angrebet på Belgien fik det Britiske Imperium ind i krigen.

I historievidenskaben tematiseres spørgsmålet om, hvorvidt Schlieffenplanen influerede på den sædvanlige planlægning, eller om den gik imod vanlig logik. 


Her ses en plan over Schlieffen Planen som den så ud i 1905. Angrebene skulle komme via det neutrale Belgien. Kort fra wikipedia


Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.