Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Weimarrepublikken

I den tyske historie betegner man det første forsøg i Tyskland med et parlamentarisk demokrati som Republikken Weimar – i samtiden også bare den Tyske Republik. Man sætter epokens start til at være 9. november 1918, hvor republikken blev udråbt og varede frem til nazisterne og Adolf Hitlers magtovertagelse som rigskansler 30. januar 1933.

Weimarrepublikken opstod i løbet af den tyske Novemberrevolution. Betegnelsen for den første nationalstatslige virkeliggjorte tyske republik tog navn efter stedet, hvor den første forfatningsgivende forsamling mødtes: byen Weimar i Thüringen. Man bibeholdt navnet det Tyske Rige.

I første omgang havde beslutningskraften hos regeringen ligget hos Rådet for Folkeudvalgte, men blev overdraget til Rigsrådskongressen den 19. januar 1919 med valget til den Tyske Nationalforsamling. Den 11. februar 1919 valgte Nationalforsamlingen Friedrich Ebert til rigspræsident, og den 13. februar 1919 var Philip Scheidemann den første til at danne en regering. Weimarforfatningen trådte i kraft den 14. august 1919. Her blev det stadfæstet, at det Tyske Rige var en føderation. Statsoverhovedet var rigspræsidenten, der blev valgt af folket for en 7-årig periode. Præsidenten rådede over vidtrækkende beføjelser. Regeringen stillede med en rigskansler foran præsidenten, der derefter kunne udnævne og afskedige rigskansleren, der omvendt var ansvarlig overfor den Tyske Rigsdag. Folkeforsamlingen, der havde omfattende lovgivningsret, budgetret og kontrolret, blev valgt for en fireårig periode. Delstaterne var repræsenteret i Rigsrådet. I de enkelte delstater var der ligeledes delstatsregeringer – kaldet landtag. Den første af disse til at blive dannet var i Fristaten Mecklenburg-Strelitz.

Weimarrepublikkens historie lader sig inddele i tre epoker efter grundlæggelsen. I kriseårene 1919-23 stod republikken overfor de direkte følger af Første Verdenskrigs afslutning, en økonomisk hyperinflation såvel som talrige forsøg på at omstyrte republikken med politiske mord til følge. I årene 1924-29 oplevede man relativ stabilitet, økonomisk ro og udenrigspolitisk anerkendelse. I slutningen af 1929 førte børskrakket på Wallstreet til en verdensomspændende økonomisk krise og politisk sammenbrud af den store koalition den 27. marts 1930, hvilket endegyldigt førte til opstigningen for nationalsocialisterne og Weimarrepublikkens undergang 30. januar 1933.


Weimar Republikken brugte stadig den Tyske Ørn som symbol. Kilde: wikipedia

Weimar Republikken i fakta

Weimarrepublikken eksisterede i perioden 9. november 1918 til 30. januar 1933. Republikken baserede sig på den forfatning, der blev vedtaget i Weimar den 11. august 1919, som også var national helligdag. Hovedstaden var Berlin. Dens rigspræsidenter var 1919-25: Friedrich Ebert og 1925-33/34 Paul von Hindenburg. Det samlede areal var 468.787 kvadratkilometer. Nationalmelodien var Deutschlandlied.


Kort over Weimar Republikken. Der som følge af 1.verdenskrigs nederlag måtte se den territoriale integritet ikke længere eksistere, da Østpreussen ikke længere var landfast. Kort: wikipedia
Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.