Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Nederlandene

Nederlandene er en kystregion i den nordvestlige del af Europa, der er præget af det nederste løb af floderne Rhinen, Maas og Schelde. I middelalderen bestod området af en lang række halvvejs uafhængige fyrstendømmer, som siden blev til landene Belgien, Holland og Luxembourg samt Fransk Flandern.

Historisk har områder uden adgang til havet lavet alliancer med de kystnære områder, hvilket har skabt mange forbund, hvor man til tider har medregnet det tyske Rhinland som del af Nederlandene. I dag ser man kuperede områder som Luxembourg og den sydlige del af Belgien som eksempler på dette. Indenfor EU refererer man til de politiske grupperinger som Benelux – kort for BElgien – NEderland – LUXembourg.

Under det Romerske Imperium bestod området af en militariseret grænse og kontaktfladen mellem Rom og tyske stammer. Da det romerske imperium kollapsede, blev Nederlandene et af de første steder, hvor der voksede selvstændige uafhængige handelscentre frem. I det 12. århundrede var området som handelscentrum kun overgået af det nordlige Italien i forhold til at være det tættest befolkede område i Europa. Mange af byerne var regeret af byråd med gildelaug med en repræsentativ leder. Hvordan der skulle regeres, var reguleret af strikse regler, hvor det var svært for en mand at tage magten. Handel og manufaktur var afgørende og opmuntringen af at varer kunne flyde frit, og at håndværkere kunne arbejde var altafgørende.

De primære sprog var og er hollandsk og fransk.

Nederlandene set fra et satellitfoto. Præget af flodernes udmunding i Nordsøen. Kilde: wikipedia
Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.