Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Slaget ved Dieppe

Angrebet på Dieppe den 19. august 1942 var et allieret forsøg på at erobre havnen i Dieppe i den tysk-besatte del af Frankrig under Anden Verdenskrig. Hovedangrebet varede mindre end seks timer, indtil et stærkt tysk forsvar og betydelige allierede tab tvang de øverstkommanderende til at trække sig tilbage.

Mere end 6.000 infanteritropper – overvejende canadiere – blev bakket op af The Calgary Regiment fra 1st Canadian Tank Brigade og en stærk styrke fra Royal Navy samt en mindre styrke fra Royal Air Force faldskærmstropper. Der deltog 5.000 canadiere, 1.000 britiske tropper og 50 United States Army Rangers i angrebet.

Formålet med angrebet var at erobre og beholde en større havn i en kortere periode, både for at se om det var muligt og for at samle efterretninger om en sådan mission. Ved tilbagetrækningen ønskede de allierede ligeledes at ødelægge kystforsvaret, havnefaciliteter og alle strategiske bygninger. Angrebet havde derudover de mål, at det skulle fremme moralen og demonstrere, hvor målrettet Storbritannien var i forhold til at åbne en vestfront i Europa.

Ud af de 6.086 mænd, der gik i land på bredden i Dieppe, blev 3.623 (60%) enten dræbt, såret eller taget til fange. Royal Air Force lykkedes ikke i at lokke Luftwaffe ud i åben kamp og mistede 106 fly – hvoraf minimum 32 af disse skyldtes tysk anti-luftskyts – til sammenligning mistede Luftwaffe kun 48 fly. Royal Navy mistede 33 landgangsfartøjer og 1 destroyer. Begivenhederne i Dieppe var med til at influere på forberedelserne til landgangene i Nordafrika – Operation Torch – og landgangen i Normandiet D-Dag der satte Operation Overlord i gang.

Umiddelbart opnåede man ingen af de mål, man havde sat sig med missionen. Den støtte, de allierede fik i form af skud og bomber, var utilstrækkelig, og angrebsstyrken blev fanget på stranden af forhindringer og tysk beskydning. Mindre end 10 timer efter, de første gik i land, var de allierede tropper enten dræbt, evakueret eller efterladt for at blive fanget af tyskerne. I stedet for at demonstrere håb for omverdenen viste den blodige fiasko,at de allierede ikke kunne gøre sig realistiske håb i lang tid om en invasion af Frankrig. En af de få ting, som de allierede havde ud af angrebet, var efterretninger, hvilket også gjaldt elektroniske efterretninger.


Tysk foto af stranden ved Dieppe i forlængelse af angrebet. En Dingo spejderbil er blevet efterladt. Kilde: Bundesarchiv (wikipedia)

Fakta om Slaget ved Dieppe

Angrebet ved Dieppe fandt sted 19. august 1942. Deltagere fra de allierede var Canada, Storbritannien, USA, De Frie Franske og repræsentanter fra eksilregeringerne fra Polen og Tjekkoslovakiet. De angreb det nazistisk besatte Frankrig og kæmpede mod det Nazistiske Tredje Rige.

De militære ledere var fra Storbritannien Lord Louis Mountbatten og Trafford Leigh-Mallory, og fra Canada var det John Hamilton Roberts. Værnemagtens militære ledere var Gerd von Rundstedt og Konrad Haase.

I alt havde de allierede 10.500 mand klar til angrebet, mens tyskerne foruden krigsmarinen og Luftwaffe havde 1.500 mand fast stationeret i området.

Blandt landgangsstyrkerne døde 907 canadiere, 586 blev såret og 1.946 personer tilfangetaget. Der døde 550 fra Storbritannien. På tysk side døde der 311 og 280 såret.


Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.