Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Aksemagterne

Aksemagterne også kendt som Rom-Berlin-Tokyo aksen – hvilket på italiensk gav den øgenavnet Roberto (ROma – BERlin – TOkyo) – var de nationer, der kæmpede sammen under 2. verdenskrig mod de allierede. Aksemagterne var enige i deres modstand mod de allierede, men kunne ikke komplet koordinere deres aktiviteter imod dem.

Aksemagterne voksede ud af de diplomatiske tiltag som det nazistiske Tredje Rige i Tyskland, det fascistiske Kongerige Italien og Kejserriget Japan foretog i midten af 1930´erne for at sikre sig deres egne specifikke ekspansive interesser. Det første trin til en akse blev taget af Tyskland og Italien i oktober 1936. Den 1. november 1936 erklærede Benito Mussolini, at alle andre europæiske lande ville dreje sig rundt om Rom-Berlin aksen, hvormed han skabte termen “Akse”.

Et næsten samtidigt trin var aftalen i november 1936 mellem Tyskland og Japan om Anti-Komintern-Pagten, en antikommunistisk aftale. Italien tilsluttede sig aftalen i 1937. Rom-Berlin-Aksen blev en militæralliance i 1939 i den såkaldte Stålpagten med Tremagtspagten i 1940, der ledte frem til, at de tre lande satte fælles militære mål.

På aksens højdepunkt under 2. verdenskrig besad den territorier over store dele af Europa, Nordafrika og Østasien. Der var ingen trevejs møder, og samarbejdet og koordineringen var minimal, dog en anelse mere mellem Tyskland og Italien. Verdenskrigen endte i 1945 med aksemagternes nederlag og efterfølgende opløsning af alliancen. Som det også var tilfældet med deres modpart de allierede var tilhørsforholdet til aksen flydende med nogle nationer, som skiftede side eller varierede graden af militært engagement i takt med krigens gang.Aksemagterne er markeret ved de blå områder på kortet. Kort fra wikipedia


Aksemagterne og deres allierede

Som nævnt var de tre ledende magter det nazistiske Tyskland, det fascistiske Kongerige Italien og det ligeledes fascistiske Kejserrige Japan. De indgik i 1940 alle i Tremagtspagten, som følgende lande anerkendte: Kongeriget Rumænien, Kongeriget Ungarn, Den Slovakiske Republik, Kongeriget Bulgarien, Kongeriget Jugoslavien og den uafhængige stat Kroatien.

Aksen fik støtte i krigsoperationer af Sovjetunionen under invasionen af Polen, støtte af Republikken Finland under kampen mod Sovjetunionen 1941-44, Kongeriget Irak under den engelsk-irakiske krig og Kongeriget Thailand under kampene i Stillehavet. Derudover indsatte man en lang række regeringer i Kongeriget Albanien, Staten Burma, Kina, den Hellenske Stat, den midlertidige regering i Indien, Imperiet Manchuriet, Montenegro, Regeringen Quisling i Norge, den Anden Filippinske Republik, Serbien og Vichy Regimet Frankrig.

Opstod med Anti-Komintern Pagten 25. november 1936 og blev endegyldigt opløst 2. september 1945 med Japans betingelsesløse kapitulation.


Om forfatteren
Alle artikler på historiskerejser.dk er skrevet af Anders Bager Eriksen. Anders er cand. mag. i historie og religion og har en lang rejseledererfaring. Kontakt Anders på tlf.: Telefon: +45 20 93 17 14.