Følg Historiske Rejser
mail@historiskerejser.dk +45 20 93 17 14

Berlins historie er så rig, og falder inden for så mange tematikker, at denne side er et forsøg på at få et overblik, og vil linke videre til andre sider, der vil behandle disse sider mere dybdegående. Det vil være en side, som jeg forventer at jeg løbende vil arbejde på, da den potentielt set kan få et ret stort omfang. Se Berlins historie som årstalsliste. Læs om Berlins mange Seværdigheder. Derudover læs om Berlin i overordnet form

Det er svært at komme med korte overordnede bemærkninger om en historie, der er så fyldt med store historiske forandringer. Men da jeg første gang skulle fremlægge den omfangsrige historie på vej til Berlin i 2001, da tog det mig omkring en halv time. Idag tager det 3 gange så lang tid, og jeg synes stadig jeg fatter mig i korthed. Det er i særdeleshed det 20.århundredes historie, hvor der både er kejsertidens historie, 1.verdenskrigs fald, Republikken Weimar og alle dens følgevirkninger, nazisterne, 2.verdenskrig, den delte by, muren og siden dens fald og genforeningen. Imidlertid er der også en ældre historie der omfatter Preussen, Frederik den Store, Napoleon og Bismarck og Tysklands samling der er aldeles interessant.

Nedenfor ses mit oplæg, til de overskrifter jeg umiddelbart forventer, inden jeg vil gå igang med at skrevet om Byens historie. At det praktiske arbejde med historien givetvis vil få en lang række andre overskrifter til at indtræffe vil kun glæde mig. Det er en mangeårig drøm og motivation til at få skrevet om denne fantastiske historie, der er drivkraften.

Berlins Grundlæggelse

Geologien, Arkæologien og de ældste jægersamfund

Om hvordan iskappen smeltede, og tiltrak de tidlige mennesker, og hvorfor Berlin har så fugtig en undergrund.

Tidlige samfund og Folkevandringstiden

Om de første samfund og forskellige germanske stammer i området

Slavere og Germanere, Hedninge og Kristne

Om slaviske stammer som Hevellere (Spandau) og Sprewanere (Köpenick) der stod for de første mere etablerede byer ved Berlin og om hvordan slaverne modstod den kristne mission ved at gøre oprør i 983.

Det slaviske forbund 1004-1147

Om det hedenske og slaviske forbund der midlertidigt standsede den tyske og kristne udvidelse mod øst, i det nuværende Mecklenburg-Vorpommern og nordlige Brandenburg

Albrecht der Bär og grundlæggelsen af Mark Brandenburg 1157

Fyrsteslægten Askanien fra det østlige Harzen blev de germanere, der fik held til at føre germansk såvel som kristendom til området. De grundlagde Mark Brandenburg i 1157.

Mark Brandenburgs første år

I de første årtier efter grundlæggelsen i 1157 brugte de Askaniske fyrster 3 strategier til at styrke deres magt og tilstedeværelse; 1) Kristen mission, 2) Bosættelsespolitik og 3) Krig mod naboerne.

Berlin-Cölln – Dobbeltbyen ved Spree opstår

Berlin-Cölln var markgrevernes politiske opfindelse ved floden Spree, og disse har søgt byen styrket for at inddæmme Wettinere, Tempelriddere og Ærkebispers indflydelse i et område, der stadig havde interessen fra mange andre end markgreverne. Det handler om fyrstelige kampe og kirkeskat.

Det tidlige Berlin (1200-1307)

De to byer Berlin og Cölln voksede frem omkring området Nikolaiviertel, Neue Markt og øen i Spree. Denne tidlige middelalderlige by, vil være svær at kende i dagens Berlin. I 1307 fik de to byer fælles administration. 

Berlin vokser ud i magtens periferi (1307-1415)

Den Askaniske fyrsteslægt uddør i 1320 og igennem det 14.århundrede hersker såvel den bayerske slægt Wittelsbach og den bøhmiske slægt Luxembourg over Brandenburg. Berlin bliver periferi, men fortsætter en stille vækst som medlem af hansestæderne. 

Historien fra grundlæggelsen og til idag

Den resterende del af historien er kortere artikler, der opsummerer de vigtigste træk ved perioden, og accentuerer de vigtige træk i Berlins historie. Det handler om Berlin som hovedstad for Mark Brandenburg, Kurfyrstendømmet Brandenburg, Kongeriget Preussen, Kejserriget Tyskland, Weimarrepublikken, Det nazistiske Tredje Rige, den kolde krigs opsplitning til det genforenede Tyskland.

Det er et løbende projekt, hvor de ovenstående meget dybtgående artikler vil blive udvidet frem i tid, og de nedenstående oversigtsartikler vil kunne bidrage med viden til Berlins historie.

Byens grundlæggelse, Hohenzollernes ankomst 1237-1484

Tiden som hansestad, Askanierslægtens uddøen og de nye kurfyrster Hohenzollernes magtovertagelse

Reformation, Religionskrige og genrejsning 1517-1685

Reformationen i Brandenburg, bondekrige og Trediveårskrigens ødelæggelser i Brandenburg. Genrejsningen med Huguenotter og jøder efter krigen.

Hovedstad i kongeriget Preussen og Frederik den Store 1701-1786

Berlin som preussisk hovedstad i 1701, konger som Soldaterkongen og Frederik den Store, kasernestat og enevældig oplysning og Potsdam.

Napoleonskrigene, Vormärz og 1848, 1789-1848

Napoleonskrigene, borgervældet, folket, romantikken og tanker om nye styreformer op til revolution i marts (Vormärz) 1848

Krigene der samlede Tyskland 1864, 66 og 70-71

Tyskland blev samlet efter 3 krige, hvoraf i særdeleshed den første er genkendelig for Danmark, krigene mod Østrig og Frankrig var dog lige så vigtige i det der betød Tysklands samling i 1870-71 med Berlin som hovedstad.

Bismarck og Gründerzeit frem mod 1.verdenskrig 1871-1918

Tyskland var samlet, var rigt og imponerede og afskrækkede alle. Berlin var centrum i dette rige. Beskriver Bismarck og Wilhelmstidens storhed op mod 1.verdenskrig.

1.verdenskrig

Krigen som hele Europa hyldede ved dens udbrud (mest kendt på Unter den Linden i Berlin) og som endte i det storslåede kejserriges fald og den tyske splittelse og deroute i det 20.århundrede

Weimarrepublikken 1918-33

Den demokratiske svage regering, der skulle forsvare fredstraktaten ved Versailles og gå igennem hyperinflation men også de brølende 1920´ere med jazz og varieté.

Nazisternes Hauptstadt Germania og 2.verdenskrig 1933-45

Rigsdagsbrand og Olympiske lege i 1936 og Hitler og Speers megalomane forestillinger om Verdenshovedstaden Germania. 2.verdenskrig ødelagde efterfølgende Berlin til ukendelighed, og dens uudslettelige sår ses stadig overalt i byen.

Krigsafslutning, Potsdamkonference og Stunde Null

Hitler begik selvmord i sin førerbunker, og den sidste og blodige kamp under 2.verdenskrig i Europa var Kampen om Berlin. Punktum for krigen blev sat i Potsdam, hvor Berlin blev delt mellem de 4 allierede.

Den tidlige kolde krig 1945-1953

Samarbejdet gled over i kold krig, hvor luftbroen 1948-49 og DDR-opstanden 17.juni 1953 bragte Berlin ind  som brændpunkt i verdenskriser.

Berlinmuren, Kennedy og Willy Brandt 1961-75

Flygtningestrømme i massevis gjorde at 13.juni 1961 vågnede Berlin og verden til en mur mellem øst og vest. Det kom til konflikt ved Checkpoint Charlie mellem sovjetiske og amerikanske tanks i oktober 1961. Kennedy garanterede berlinernes sikkerhed i 1963 med “Ich bin ein Berliner” og Willy Brandt søgte at forsone øst og vest og tyskerne med deres historie.

Murens fald og genforeningen 1975-90

Gorbatjov satte Glasnost og Perestrojka igang, Honecker og mandagsdemonstrationer stod overfor hinanden i Berlin, og 9.november 1989 faldt muren. Genforeningen blev sat igang af 2+4 forhandlingerne. Kohl, Gorbatjov og Bush Senior var store navne dengang.

Sammensvejset eller sammensmeltet hovedstad 1990-2014

Berlin blev hovedstad og regeringsby i det nye genforenede Tyskland. Det gav en masse spørgsmål om identitet og historie, men også spørgsmål om hvilke slags tysker man var. Ossie eller Wessie. I Berlin var man begge dele og historien viste sig oplagt at bygge en moderne mangfoldig åben identitet på. Ikke en identitet der automatisk er alle steder til dels. Byen svingede fra økonomisk krise til bedre tider og har oplevet et byggeboom uden mange pendanter i de sidste 25 år.